LEDIGHETSHANTERING
9kr/månad* per licens


Skrivtid LEDIGHETSHANTERING tillhandahåller funktionalitet för semesterplanering och semestersammanställning.


Den anställde ansöker om ledighet genom att skapa en ledighetsansökan där han/hon specificerar start- och sluttid, anledning/löneart.
När ansökan är färdigifylld skickar man in den.
Ansökan hamnar nu hos attestören som attesterar eller skickar tillbaka ansökan.
När ansökan godkänns justeras antalet tillgängliga semesterdagar (ifall ledigheten var semester).

Vid tidrapportering för den månad som ledigheten avser, så kommer all godkänd ledighet automatiskt läggas till på tidrapporten.
I Skrivtid kan man se en kalender med all semester sammanställd. Denna sammanställning kan även exporteras för utskrift.

* LEDIGHETSHANTERING är en tilläggsmodul till Skrivtid TIDRAPPORTERING och kan ej beställas separat.

Samarbetspartners:
   
Skrivtid.nu är skapat av:
Emsation AB
skrivtid@emsation.se