TIDRAPPORTERING
59kr/månad per licens*


Tidrapportering är ett nödvändigt måste som kan vara tidskrävande om man inte har rätt verktyg.
Papperslappar, excelark eller mail kräver alla en stor del manuellt sammanställningsarbete.
Med ett webaserat tidrapporteringssystem effektiviserar du din tidsredovisning avsevärt,
får en inbyggd rapporteringsprocess och får kontroll på din verksamhet.


Med Skrivtid Tidrapportering skapar du fakturor och löneunderlag automatiskt.
Du och dina medarbetare kan tidrapportera när och var ni vill.

Månadsrapportering
Med Skrivtid Tidrapportering kan du alltid registrera tid för dig själv. Om du har behörighet kan du även registrera tid för andra.
Grundtekniken är att tidrapportering sker en gång i månaden.

Rapportering av tid, utlägg och milersättning
När du rapporterar din tid anger du tidsåtgång, avvikelser utlägg och milersättning.
När månaden har gått och rapporten är färdigifylld skickar man in den.
Rapporten kommer nu hamna hos attestören (som har extra behörighet för sina anställda) för attestering.
När rapporten är attesterad/godkänd kan den exporteras för
löneunderlag/fakturering av administratören.
Om rapporten är felaktig kan attestören skicka tillbaka den.

Projekt
Jobbar ni i projekt kan man även koppla sin rapporterade tid till ett visst projekt.

Löneart
Lönearten beskriver vad för typ av aktivetet som den rapporterade tiden avser. (Tex timlön, semester, etc..)

Rapporter
Den enskilde anställde kan exportera sin tidrapport för arkivering.
Administratören kan skapa sammanställningar över Rapporterad tid, månadsavvikelser och bilagor såsom utlägg och milersättning.

Export
Rapporterad tid kan med automatik föras över till ekonomisystem såsom Fortnox och Hogia för fakturering eller som löneunderlag.

* För fler än 20 licenser be om offert.
  Adminkonto 99:- per månad

Samarbetspartners:
   
Skrivtid.nu är skapat av:
Emsation AB
skrivtid@emsation.se