Enkätfrågor till Vux-administratörer 2017Nätverket för dig som arbetar med administration inom vuxenutbildningen

Hjälp oss att påverka genom att fylla i vår enkät och sprid länken!

ViSas arbetsgrupp har ett önskemål om att du som arbetar med administration inom vuxenutbildningen hjälper oss att belysa hur administratörer inom vuxenutbildningen har det i sitt arbete. Svaren i enkäten är anonyma och du får gärna sprida länken till andra administratörer inom vuxenutbildningen. Materialet är tänkt för att användas för att öka förståelsen vad administratörer verkligen gör och vad de behöver för att kunna göra ett bra arbete.

Resultatet av enkäten presenteras på ViSas seminarium den 15 september i Göteborg.

För mer information och kontakter:  www.visnet.se eller facebook: visavux