PERSONALADMINISTRATION
39kr/månad per licens*


Med PERSONALADMINISTRATION kan du samla all dokumentation om dina anställda och få en komplett överblick över den anställdes:
 • lön och lönehistorik
 • anställningskontrakt
 • befattning
 • CV

I Skrivtid PERSONALADMINISTRATION kan du länka personliga dokument såsom anställningsavtal, CV, lönerevisioner osv direkt till den anställde.
På detta sätt har du möjlighet att samla allt på ett och samma ställe.
Dokumenten kan ha olika rättighetsskydd vilket gör att man kan konfigurera läs- och skrivrättigheter med avseende på roll (anställd, chef eller administratör).
Alla personer som har rätt behörigheter kan då på ett enkelt sätt komma åt den information de söker utan att behöva leta efter dokumenten på någon server eller i pappersform.

I systemet finns en bevakningsfunktion som skickar ut påminnelse-mail till ansvarig vid till exempel utgående kontrakt.
Samtliga dokument går att exportera till PDF.

I och med att all information finns sökbar i Skrivtid kan man även ta fram lönefördelningen mellan anställda.

Dokumentsystemet bygger på mallar som vi definierar tillsammans med kunden.

Exempel på dokument-mallar:
 • Anställningsbevis
 • CV
 • Befattningsbeskrivning
 • Överenskommelse om lönerevision
 • Varsel
 • Besked om att provanställningen kommer att upphöra
 • Besked om att provanställningen upphör
 • Besked om att tidsbegränsad anställning upphör
 • Uppsägningsbesked - Arbetsbrist
 • Uppsägningsbesked - personliga förhållanden
 • Underrättelse uppsägning
 • Tom mall

*För fler än 20 licenser be om offert.
  Adminkonto 99:- per månad

Samarbetspartners:
   
Skrivtid.nu är skapat av:
Emsation AB
skrivtid@emsation.se