INVENTARIEREGISTER
Från 199kr/månad 59kr/månad per extralicens


Med Skrivtid INVENTARIEREGISTER får du kontroll och överblick över bolagets alla inventarier. Vart de är, vem som har dem, levernatör, etc...


Varje inventarie är kopplad till en kategori (ex: mobiltelefon, datorer, böcker, skrivbord).
Administratören kan själv definiera kategorier.
I systemet kan man sedan söka och filtera på kategorier, plats och personer.
Med ett uppdaterat inventarieregister kan du planera dina inköp och undvika att köpa saker som redan finns i bolaget som kan återanvändas.
En inventarie kan kopplas till en anställd (ex en anställd kvitterar ut en mobiltelefon).
Registret är rättighetsstyrt, så den anställde kan bara se vilka inventarier som är registrerade på honom/henne själv.
Administratören och/eller Inventarieansvarig sköter tilldelning och registrering av inventarier.

Samarbetspartners:
   
Skrivtid.nu är skapat av:
Emsation AB
skrivtid@emsation.se